Telemedicine Service

De telemedecine service is geen diagnostische service maar een interpretatie en adviesdienst. Het doel is de dierenarts te helpen in zijn beslissing welke bijkomende onderzoeken noodzakelijk zijn en of doorverwijzen naar een specialist noodzakelijk is. Deze service staat alleen open voor dierenartsen. Het is een betalende service, maar als het dier na consultatie van deze service, wordt doorverwezen naar ACAPULCO, is deze dienst gratis.

Om bijkomende informatie, alle aanvraagformulieren, een log-in/paswoord en een prijslijst te verkrijgen gelieve eerst te registreren (download registration form en zendt het naar telemedicine@acapulco-vet.be) en het hele pakket wordt U opgestuurd.

 DE TELEMEDICINE SERVICE IS OPGESCHORT OP DIT OGENBLIK !!!


ACAPULCO is bereid om U te helpen bij het interpreteren van de klinische gegevens van honden/katten met een hart en/of longaandoening (ECG, thoraxfoto’s, bloedonderzoeken,….). U kunt die gegevens opsturen op de manier die U verkiest (post, fax, e-mail,…). Een volledig rapport wordt U opgestuurd binnen de 48 uren (maandag tot vrijdag uigezonderd verlofperiode en feestdagen) na het ontvangen van de gegevens.

Opgelet: we willen er Uw aandacht op trekken dat ondanks deze adviesdienst de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de behandelende dierenarts ligt. De aanbevelingen moeten altijd in zijn individuele klinische context bekeken worden. De posologie van de geneesmiddelen moet altijd geverifieerd worden alvorens ze toe te dienen.  

 

Go to the member area