Introductie

De beste manier om een gezonde pup aan te schaffen is door beroep te doen op een verantwoordelijke kweker/fokker. Verantwoordelijke kwekers zullen hun ouderdieren laten testen op erfelijke hartaandoeningen†(heart testing)

Er is voor vele rassen een gekende raspredispositie voor hartaandoeningen, en velen onder hen zijn erfelijk. De erfelijke aandoeningen zijn in 3 groepen onderverdeeld:


1. Congenitale aandoeningen: het dier is geboren met het defect (bv aorta stenose, patent ductus arteriosus,...)

2. Verworven aandoeningen: het dier zal de aandoening gedurende zijn leven ontwikkelen (dit kan zowel jong als oud zijn) (bv gedilateerde en hypertrofische cardiomyopathie)

3. Primaire ritmestoornissen (bv Wolf Parkinson White syndrome)

Bij veIe hartaandoeningen vermoeden de specialisten, omwille van hun prevalentie in bepaalde rassen, een erfelijke†achtergrond. Desalniettemin is maar in een beperkt aantal aandoeningen de erfelijkheid bewezen (enerzijds omdat de erfelijkheidsstudies nog niet in alle rassen uitgevoerd zijn en anderzijds omdat de resultaten van de gevoerde studies niet†conclusief waren) en bij vele aandoeningen is het exact overevingsmechanisme niet gekend. Daarom zal, tenzij het tegendeel bewezen is, een negatief advies uitgesproken voor het gebruik in de voortplanting van dieren met een hartaandoening. Een lijst met de gekende raspredisposities en mogelijks erfelijkheidspatroon is beschikbaar.†Deze lijst was geupdate†eind 2009 maar de huidige litteratuur moet steeds geraadpleegd worden voor nieuwigheden.††


Nicole Van IsraŽl is een erkend screener voor erfelijke hartaandoeningen op Europees en Amerikaans niveau (ARCH, http://www.careanimalfoundation.org/vision/studies/certify_cardiac/website/about.html). Ze behoort tot de Britse†Veterinary Cardiovascular Societyís Heart testing lijst van aanbevolen cardiologen voor ausculatie en echoDoplerscreening bij honden en katten (www.bsava.org.uk/vcs). Ze is ook erkend door FAB en Pawpeds voor de screening voor HCM bij katten (www.fabcats.org/owners/heart/hcm.html).††