Introductie

Mensen verwachten nog steeds dat de dierenarts een diagnose kan stellen voor iedere ziekte bij hun dier, ongeacht de diersoort (bv zowel de kat, de hond, het paard als de goudvis). Met de huidige evolutie in de dieregeneeskunde en de hoeveleheid beschikbare informatie over iedere diersoort is het onmogelijk om van alles op de hoogte te blijven. Net zoals in de humane geneeskunde is het vakgebied van de diergeneeskunde zo groot geworden dat dierenartsen zich eerst in een diersoort (kleine, versus grote huisdieren, exotische, etc...) en later op een medische subspecialiteit gaan onderleggen.

Niemand is dan ook verbaasd dat het niet de huisarts (GP), maar wel de cardioloog is die een pacemaker gaat implanteren. Aangezien onze huisdieren een volwaardig lid van ons gezin zijn geworden zullen de uitgevoerde onderzoeken en de toegediende zorgen meer een meer de humane geneeskunde gaan evenaren.

De specialistenstatus (Specialist) is een beschermde kwalificatie in Europa en in de Verenigde Staten.  Deze titel mag niet door gelijk wie gebruikt worden. De specialist houdt zich enkel met zijn vakgebied bezig an zal daardoor een grote ervaring en expertise opbouwen in zijn vakgebied. Daarenboven is cardiologie een heel snel evoluerende discipline en het is ondertussen één van de meest challenging onderdelen van de diergeneeskunde geworden.

Wanneer Uw dierenarts U doorverwijst naar een specialist betekent dit zeker niet dat hij onbekwaam is in de materie, maar eerder dat hij een correte diagnose beaamt en het beste voor heeft met Uw dier en met Uzelf. Het betekent ook dat hij zijn grenzen kent (zowel qua onderzoeksmateriaal en kennis) en dat hij een juiste diergeneeskunde verkiest boven het lukraak uitproberen van bepaalde medicijnen.  Het is vooral een teken van goort professionalisme om een dier door te verwijzen naar een specialist. Het betekent dat Uw dier onderzocht zal worden door de persoon met de meeste kennis en ervaring in het diagnosticeren en behandelen van de ziekte van Uw dier. Enkel met een juiste diagnose kan de juiste behandeling ingesteld worden. Dit gebeurt dan ook steeds in overleg met Uw dierenarts. Ook de opvolging wordt door ACAPULCO verzkerd. Indien U wilt doorverwezen worden naar ACAPULCO gelieve hier met Uw dierenarts over te spreken. Die gaat hier geen bezwaren bij hebben, integendeel!

ACAPULCO is een 100 % doorverwijspraktijk. Indien U wilt doorverwezen worden moet U eerst uw dierenarts contacteren. De doorverwijzende diereanrts zal al de relevante informatie en resultaten van eerder gemaakte onderzoeken meegeven. Hij kan ook ACAPULCO contacteren voor een eventuele kostenraming. De doorverwijzende dierenarts ontvangt een verslag (mondeling en/ of schriftelijk) binnen de 48 uur na consultatie.  Voor de verdere begeleiding gaat U terug bij Uw eigen dierenarts. Er wordt geen enkele vorm van eerstelijnsdiergeneeskunde uitgeoefend bij ACAPULCO.