NEDERLANDSTALIG

 • N Van IsraŽl (2004). Behandeling van chronisch congestief hartfalen bij de hond en de kat. Traitement de líinsuffisance cardiaque congestive chronique chez les petits animaux. Fortekor technical folder. Novartis.†
 • N Van IsraŽl (2005). De behandeling van hartfalen, deel 1. Hart en rede, vriend en vijand. Dier en arts Nį 3, 48-53.
  Download pdf
 • N Van IsraŽl (2005). De behandeling van congestief hartfalen, deel 2. Hart en rede, stap voor stap. Dier en arts Nį 5, 152-161.
  Download pdf
 • N Van IsraŽl (2009). Inotropica bij het management van congestief hartfalen: past, present and future.† Dier en arts 2009; 3:58-69.
  Download pdf†NL
 • N Van IsraŽl (2009). Overlevingskarakteristieken van 50 honden met mitralisklepdegeneratie behandeld met stapgewijze polyfarmacotherapie. Dierenartsenwereld, sept 2009.
  Download pdf
 • N. Van IsraŽl (2011)† Een aortopulmonaire shunt bij een Border Collie die een Patent Ductus Arteriosus simuleert. Dierenartsenwereld 113, maart: 9-12. Download pdf