TELEMEDICINE SERVICE

Je hoeft niet altijd een afspraak te maken, je dierenarts kan altijd een ECG, thoraxfoto's en klinische gegevens naar ACAPULCO opsturen voor de opinie van een Specialist™. Deze dienst wordt ook de Telemedicine service  genaamd. Alleen Uw dierenarts kan gegevens doorzenden, dus contacteer hem eerst als je wilt gebruik maken van deze service. De dierenarts krijgt een volledig verslag binnen de 48 hrs na het toekomen van de gegevens en de noodzaak voor doorverwijzen wordt dan ook besproken.