Screening for hereditary cardiac disease in dogs and cats

De beste manier om een gezonde pup aan te schaffen is door beroep te doen op een verantwoordelijke kweker/fokker. Verantwoordelijke kwekers zullen hun ouderdieren laten testen op erfelijke hartaandoeningen.

Er is voor vele rassen een gekende raspredispositie voor hartaandoeningen, en velen onder hen zijn erfelijk. De erfelijke aandoeningen zijn in 3 groepen onderverdeeld:

P and X1. Congenitale aandoeningen: het dier is geboren met het defect (bv aorta stenose, patent ductus arteriosus,...)

2. Verworven aandoeningen: het dier zal de aandoening gedurende zijn leven ontwikkelen (dit kan zowel jong als oud zijn) (bv gedilateerde en hypertrofische cardiomyopathie)

3. Primaire ritmestoornissen (bv Wolf Parkinson White syndrome)

Bij veIe hartaandoeningen vermoeden de specialisten, omwille van hun prevalentie in bepaalde rassen, een erfelijke†achtergrond. Desalniettemin is maar in een beperkt aantal aandoeningen de erfelijkheid bewezen (enerzijds omdat de erfelijkheidsstudies nog niet in alle rassen uitgevoerd zijn en anderzijds omdat de resultaten van de gevoerde studies niet†conclusief waren) en bij vele aandoeningen is het exact overevingsmechanisme niet gekend. Daarom zal, tenzij het tegendeel bewezen is, een negatief advies uitgesproken voor het gebruik in de voortplanting van dieren met een hartaandoening. Een lijst met de gekende raspredisposities en mogelijks erfelijkheidspatroon is beschikbaar.†Deze lijst was geupdate†eind 2009 maar de huidige litteratuur moet steeds geraadpleegd worden voor nieuwigheden.††

Nicole Van IsraŽl is een erkend screener voor erfelijke hartaandoeningen op Europees en Amerikaans niveau (ARCH). Ze behoort tot de Britse†Veterinary Cardiovascular Societyís Heart testing lijst van aanbevolen cardiologen voor ausculatie en echoDoplerscreening bij honden en katten (www.bsava.org.uk/vcs). Ze is ook erkend door FAB en Pawpeds voor de screening voor HCM bij katten (www.fabcats.org/owners/heart/hcm.html).††

ACAPULCO'S RICHTLIJNEN VOOR TIMING VAN SCREENING

Er bestaan geen universele richtlijnen en er is geen consensus voor alle ziekten. De richtlijnen kunnen van land tot land verschillen en we zouden willen aanraden om met de locale kennelclub te checken voor de recente reglementering. ACAPULCO volgt de richtlijnen uitgegegeven door de†European Society for Veterinary Cardiology (ESVC), het Britse 'heart testing' schema (www.bsava.org.uk/vcs/) and Professor Kittlesonís richtlijnen for HCM in Maine Coons en andere katten.


IWHGedilateerde cardiomyopathie bij de hond (DCM): indien de dieren gebruikt worden voor de voortplanting is jaarlijkse echocardiographie screening aanbevolen, startende voor de eerste paring tot de dood van het dier omdat de ziekte zich tot op heel late leeftijd kan ontwikkelen.


Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) bij katten: indien de katten gebruikt worden voor de voortplanting dan is jaarlijkse screening aanbevolen, startende voor de eerste paring.†Bij de†Main Coones zullen de meeste katers echografische tekenen van de ziekte vertonen bij de leeftijd van 2 en de katinnen bij de leeftijd van 3 jaar.†Desalniettemin kan de ziekte zich ook op latere leeftijd ontwikkelen. De meeste andere raskatten zullen HCM ook op jongere leeftijd ontwikkelen.

Bordeaux DogueAortastenose bij de hond: screening kan gebeuren enkel door auscultatie, maar in honden met een graad 1 of 2 hartruis/bijgeruis is†Doppler echocardiografie sterk aanbevolen om een meer objectieve evaluatie te verkrijgen van de snelheid/drukgradiŽnt †ter hoogte van de obstructie via de subcostale benadering. De screening kan op jonge leeftijd al uitgevoerd worden maar voor officiŽle certificatie wordt het best gewacht tot de leeftijd van 1 jaar, waarbij het dier als volwassen wordt beschouwd op hartmorfologisch gebied, want de ziekte ontwikkelt zich en evolueert over de groeiperiode. De screening hoeft niet herhaald te worden omdat aortastenose tendens heeft om in de meeste honden, maar niet alle,† stabiel te blijven.